Follow Us
회사(업소)명 City or Zipcode
기타 추천키워드 한식, 여행      English Yellowpage
HOME > 옐로우페이지 > 병원/한의원 > 외과
종합병원(34) |  한의원(275) |  치과(166) |  산부인과(49) |  안과(27) |  내과(99) |  외과(57) |  소아과(29) |  이비인후과(12) |  비뇨기과(5) |  피부과(19) |  의료기구/재료(19) |  암전문(1) |  성형외과(28) |  재활의학과(25) |  통증치료(113) |  신경정신과(47) |  약국(90) |  가정의(4) |  방사선과(9) |  치과기공소(9) |  척추신경원(5) |  의료원(0) 
iPark 발병원 | 뉴욕 발병원,뉴욕 발전문의,맨하탄 발병원,맨하탄 병원,뉴욕 병원
iPark 발병원 | 뉴욕 발병원,뉴욕 발전문의,맨하탄 발병원,맨하탄 병원,뉴욕 병원 (iPark Podiatry P.C. in Manhattan) 
130 E. 40th St. # 1200
New York , NY 10016
917 -920-1800 E-mail
Website
뉴욕 발병원
Dr. 신보경 발병원 (뉴욕 발병원, 플러싱 발병원) (Dr. Bo Shin LLC ) 
38-34 Parsons Blvd. Suite 1D
Flushing , NY 11354
201-705-7885 E-mail
201-227-2536 Website
발 전문 병원
Dr. 신보경 발병원 (뉴욕 발병원,뉴저지 발병원) (Dr. Bo Shin LLC (podiatry in palisades park)) 
7 Broad Ave. Suite 203
Palisades Park, NJ 07650
201-705-7885 E-mail
201-227-2536 Website
발 전문 병원
가온한방재활클리닉 | 플러싱 통증치료 플러싱 통증병원 뉴욕 허리 디스크 통증병원 (Gaon Rehab & Wellness Clinic) 
209-35 Northern Blvd. Suite 215
Flushing , NY 11354
718-225-9000 E-mail
718-352-9000 Website
진료과목 - 한의원, 물리치료, 카이로프랙틱, 한방 피부 관리
게리카이로 통증클리닉 (YEN GARY CHIROPRACTIC CLINIC) 
38 W. 32 St. #303
New York , NY 10001
212-868-0509 E-mail
Website
고전균 심장폐외과 (WILSON KO, M.D.) 
56-45 Main St. #WA100
Flushing , NY 11355
718-678-2494 E-mail
Website
고전균 심장폐외과 (WILSON KO, M.D.) 
525 E 68 St. #21F.
New York , NY 10021
212-746-5141 E-mail
Website
김 상욱 외과 (Dr. Stanley Kim) 
153-01 Northern blvd, suite 2B
Flushing, NY 11354
718-461-7371 E-mail
718-461-7371 Website
Head and Neck surgery
General surgery
김 상욱 외과 (Advance Surgical Care) 
153-01 Northern blvd, suite 2B
Flushing, NY 11354
718-461-7379 E-mail
718-461-1693 Website
각종 수술
미용 수술 and skin care clinic
김광수 발병원 (Kwangsu Kim, DPM | Podiatrist in bayside) 
219-09 Northern Blvd.
Bayside, NY 11361
718-229-9200 E-mail
Website
[1] [2] [3] [4] [5] [6]